Zaloguj się | Zarejestruj się | Odzyskiwanie hasła
Ilość produktów: 0
Wartość: 0.00
new_starwars
koszulki_z_gry_wot
box_ramka2_zmiana_kolorow
MENU
Znajdujesz się tutaj: » Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka Prywatności
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem:  www.shop.wyjechane.pl, jest Agencja Reklamowa ArtCoders Piotr Tobiasiewicz, ul. Podhalańska 2/76, 34-400 Nowy Targ, NIP 735 247 46 11, REGON 120889615; zwanym dalej Administratorem.
  1. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu chyba, że podanie określonych danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych osobowych i informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
  2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może nastąpić w przypadku dokonywania rejestracji w Serwisie, złożenia zamówienia lub w przypadku subskrypcji newslettera. Użytkownik wyraża zgodę poprzez złożenie stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody.
  3. W przypadku złożenia zamówienia w Serwisie; Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
a)    imię i nazwisko lub nazwę firmy,
b)    w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Numer Identyfikacji Podatkowej,
c)     adres e-mail,
d)    adres wysyłkowy (kraj, województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu),
e)    numer telefonu w przypadku jego posiadania.
  1. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom, którzy przekażą swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926, z późn. zm.).
  2. Dane podane w ust. 4 są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia złożonego w Serwisie. Powyższe dane będą przekazane firmie odpowiedzialnej za dostarczenie przesyłki w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.
  3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W ramach uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery zawierające informacje o promocjach, konkursach i nowościach publikowanych w Serwisie.
  4. Użytkownik może w każdej chwili anulować otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres biuro@shop.wyjechane.pl zgłoszenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub złożenie powyższej rezygnacji poprzez kliknięcie w link dezaktywujący adres e-mail znajdujący się w otrzymanym newsletterze. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem Konta.
      9. Użytkownikowi przysługuje prawo:
a)    dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Sprzedawcą,
b)    żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy się skontaktować z Sprzedawcą,
c)    sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy się skontaktować z Sprzedawcą,
d)    po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 4, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
e)    dane, o których mowa w ust. 4 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.
    
    10. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

    11. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a)    odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b)    innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

    12. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Znajdujesz się tutaj: » Polityka prywatności
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
I OTRZYMUJ
INFORMACJE O NOWYCH
PROMOCJACH
                PRODUKTACH
itp.


Płatności obsługuje: payu_logotype

visa_mastercard

Kontakt:

Biuro - biuro@shop.wyjechane.pl       Reklamacje - reklamacja@shop.wyjechane.pl

Copyright © 2014 by shop.WYJECHANE.pl
Realizacja: ArtCoders | Profesjonalne strony www